• تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، پلاک 188، واحد اول

دکتری تخصصی عمران – زلزله

سوابق تحصیلی و مدارک:

 1. دکتری مهندسی زلزله – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 2. کارشناسی ارشد مهندسی زلزله – دانشکده فنی دانشگاه تهران
 3. کارشناسی مهندسی عمران – دانشکده فنی دانشگاه تهران

سوابق کاری:

 1. طراحی pipe bridge و تهیه MTO و BOQ آن برای انتقال خوراک به پتروشیمی مهردر فاز ۲ مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه پارس
 2. طراحی ۱۰ ماژول پایپرک فولادی عبور لوله های فاز ۱ به فاز ۲ مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه و تهیه MTO و BOQ آن
 3. طراحی ۵ ماژول پایپرک فولادی خطوط مروارید در فاز ۲ مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه و تهیه MTO و BOQ آن
 4. طراحی pipe bridge خطوط فلر پتروشیمی کاویان و مروارید از روی کریدور ۱۲۵
 5. طراحی پایپرک های M1 تا M20 خطوط فلر پلنتهای ایران LNG
 6. متری در فاز ۲ مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه و تهیه MTO و BOQ آن
 7. طراحی pipe bridge خطوط فلر پتروشیمی کاویان و مروارید برای ورودی Power Plant در فاز ۲ مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه و تهیه MTO و BOQ آن
 8. طراحی چندین دیوار حائل با سیستم های مختلف و ارتفاع مختلف تا ۱۵ متر
 9. طراحی فونداسیون ۴ مخزن برای پلنت ۱FFPS و ۲FFPS در فاز ۲ مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه و تهیه BOQ آن
 10. همکاری برای طرح سیستم جمع آوری آبهای آلوده (Potentially­Oily­Contaminated) و تمیز برای پلنت FFPS1
 11. تهیه مشخصات فنی طراحی و اجرا در فاز ۲ مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه
 12. بررسی مشخصات فنی طراحی و اجرا در پروژه NGL
 13. کنترل مشخصات فنی طراحی و اجرا در پروژه پتروشیمی لرستان
 14. کنترل نقشه های طراحی و همچنین مشخصات فنی در پروژه گوگرد زدایی پتروشیمی ایلام
 15. کنترل محاسبات و MTO و WPS مربوط به ۲ مخزن آب آتشنشانی برای پلنت ۱FFPS کنترل طراحی مربوط به ۴ ساختمان برای پلنت گوگرد زدایی (شرکت گسترش خدمات صنعتی ایران)
 16. کنترل طراحی مربوط به چندین تجهیز ثابت و دوار برای پلنت گوگرد زدایی
 17. طراحی پلتفرم فولادی روی ماژول اول پایپرکهای اینترکانکشن
 18. طراحی پلتفرم فولادی در فاز ۲ مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه
 19. کالورت های شماره ۰۱ تا ۰۴ جهت عبور لوله در فاز ۲ مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه
 20. کالورت های K2 و S4 در فاز ۲ مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه
 21. برآورد مجدد سیویل و استراکچر پلنت های NGL1,NGL2,AGR,FCG,UT1,UT2,UT3,.. در پروژه NGL
 22. کنترل و برآورد مجدد Jetty-Access bridge, Jetty-Loading platform, mooring & breasting dolphin, seawater intake & outfall در پروژه NGL
 23. مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی آب آشامیدنی در بندر خدماتی عسلویه
 24. ایستگاه پمپ بنزین در بندر خدماتی عسلویه
 25. ایستگاه پمپ فاضلاب در بندر خدماتی عسلویه
 26. طراحی شمع های در جا با قطر ۱٫۱ متر در فاز ۲ مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه
 27. طراحی ورودی لوله های cooling به پلنت پتروشیمی مهر درفاز ۲ مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه
 28. طراحی پایپرکهای فولادی خطوط موقت یتیلیتی پلنت های پتروشیمی مهر ، کاویان و مروارید در فاز ۲ مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه
 29. طراحی سازه های مقاوم در برابر انفجار شامل substation و control room در پروژه NGL
 30. طراحی فونداسیون heater وfilter برای پلنت gas station
 31. طرح تقویت پایپرک فولادی در فاز ۱ مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه
 32. طراحی کانالها و منهول های زهکشی در بندر خدماتی عسلویه
 33. کنترل کانال زیگورات در بندر خدماتی عسلویه
 34. طراحی کانالهای عبور تاسیسات در بندر خدماتی عسلویه
 35. کنترل گزارش ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای و طرح مقاوم سازی ساختمان مرکز مخابرات توحید قم
 36. تهیه نقشه GIS گسل در پروژه تحلیل خطر سایت ریاست جمهوری و ارائه نقشه در نرم افزار ARCGIS
 37. بررس مقاومت ریل راه آهن زنجان در در قوسها
 38. ارزیابی کالورت موجود عبور لوله های underground فاز ۱ به فاز ۲ مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه پارس و طرح توسعه آن
 39. طراحی کالورت های بزرگ مقیاس جهت عبور لوله های پلنتwater center  شامل لوله های کولینگ در فاز ۲ مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه پارس