• تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، پلاک 188، واحد اول

دکتری تخصصی عمران – خاک و پی

سوابق تحصیلی و مدارک

 1. کارشناسی: عمران، عمران، دانشگاه آزاد اسلامی.
 2. کارشناسی ارشد: مهندسی عمران، خاک و پی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 3. دکترا: مهندسی عمران، خاک و پی، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 4. فرصت مطالعاتی: دانشگاه توکیو، ژاپن.

ثبت اختراع

 1. دستگاه اندازه گیری مدول برشی حداکثر با استفاده از GAP-SENSOR با فرکانس پاسخ بالا(طرح حائز نمره لازم برای دریافت حمایت از بنیاد ملی نخبگان گردید)، ۱۳۹۰، اداره ثبت و مرکز تحقیقات و پژوهش ‌های صنعتی ایران و بنیاد ملی.

تدوین استاندارد، ضوابط، آیین‌نامه

 1. عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، خاک- آماده‌سازی خشک نمونه‌های خاک برای آزمون‌های دانه‌بندی و تعیین ثابت‌های خاک.
 2. عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، خاک- مشخصات تراکم آزمایشگاهی خاک با تلاش استاندارد.

 

 1. عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، خاک- نسبت باربری کالیفرنیا در خاک‌های متراکم شده در آزمایشگاه.
 2. عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، خاک- تعیین مدول و میرایی خاک‌ها با استفاده از دستگاه سه محوری سیکلی.
 3. عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، خاک- روش نگهداری و حمل نمونه‌های خاک.
 4. عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، خاک- آزمایش تراکم به روش استاندارد.
 5. عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، خاک- تصیحیح وزن مخصوص و رطوبت برای بزرگ اندازه ها.
 6. عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، خاک- اندازه‌گیری دانسیته صحرایی به روش مخروط ماسه.
 7. عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، خاک- اندازه‌گیری دانسیته صحرایی به روش چاله و آب.
 8. عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، خاک- تشریح و شناسایی خاک‌ها ( مشاهده‌ای-دستی).
 9. عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ژئوسنتتیک‌ها- اندازه گیری ضخامت تحت فشار معین.
 10. عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ژئوسنتتیک‌ها- نمونه برداری و تهیه آزمونه.
 11. عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ژئوسنتتیک‌ها- اندازه گیری جرم در واحد سطح ژئوتکستایل و محصولات وابسته.
 12. عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ژئوسنتتیک‌ها- ارزیابی مقاومت در برابر اکسیداسیون.
 13. عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ژئوسنتتیک‌ها- مقاومت در برابر ضربه.
 14. عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ژئوسنتتیک‌ها- ضریب نفوذ پذیری.
 15. عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ژئوسنتتیک‌ها- مقاومت برشی.
 16. عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ژئوسنتتیک‌ها- مقاومت برشی روی سطح شیبدار.
 17. عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ژئوسنتتیک‌ها- مقاومت CBR.
 18. عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ژئوسنتتیک‌ها- مقاومت اتصالات.
 19. نایب رئیس تدوین  نمونه‌گیری، کیفیت خاک- TC190.

همکاری با مجلات علمی

 1. داوری مقالات، SCEITIAA IRANICA، ISI، چاپی و الکترونیکی.
 2. داوری مقالات، زمین‌شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی، علمی پژوهشی، چاپی و الکترونیکی.
 3. داوری مقالات، Arabian Journal of Geosciences، ISI، چاپی و الکترونیکی.
 4. داوری مقالات، Marine Georesources & Geotechnology، ISI، چاپی و الکترونیکی.
 5. داوری مقالات، دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه رازی کرمانشاه.

مسئولیت‌های علمی در برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی

 1. همایش رونمایی از بانک اطلاعات ژئوتکنیک کشور، مرکز تحقیقات راه،‌مسکن و شهرسازی

فعالیت‌های آموزشی

 1. دانشگاه آزاد واحد رودهن، تدریس مکانیک خاک-مقطع کارشناسی-مهندسی عمران.
 2. پژوهشکده ساختمان و مسکن- مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تدریس دینامیک خاک – مقطع کارشناسی ارشد-مهندسی زلزله
 3. پژوهشکده ساختمان و مسکن- مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تدریس ژئوتکنیک لرزه ای – مقطع دکتری-مهندسی زلزله(یک نیم سال).
 4. استاد مشاور مقطع ارشد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)، مطالعه رفتار مصالح پاره سنگی با استفاده از آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس.
 5. استاد مشاور مقطع ارشد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)، مدلسازی عددی رفتار مصالح سنگریزه ای حاصل از آزمایش‌های سه محوری قطربزرگ.
 6. استاد مشاور مقطع ارشد- پژوهشکده ساختمان و مسکن- مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، آنالیز تحلیل خطر با استفاده از منحنی های شکنندگی.
 7. استاد راهنما- پژوهشکده ساختمان و مسکن- مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مدلسازی عددی لوله های مدفون در داخل خاک تحت گسلش با مکانیزم‌های مختلف .
 8. دوره آموزشی پایداری شیب ها- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و شهرسازی، تحلیل و پایداری شیب‌ها، تحلیل و پایدارسازی شیب مشرف به نیروگاه سد شهید رجایی
 9. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، اصول و کلیات برنامه جامع کاهش خطر پذیری لرزه ای (اهمیت بررسیهای ژتوتکنیکی در شناخت ساختگاه).
 10. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سمینار درسهایی از زلزله بم،بررسی مشاهدات ناشی از فعال شدن گسل بم از دیدگاه خاک و پی
 11. سازمان زمین‌شناسی، همایش یکروزه زمین‌لرزه داهوئیه (زرند کرمان)، سخنران نشست سوم با عنوان پیامدهای ژئوتکنیکی زمین لرزه داهوئیه
 12. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بررسی اثر محتوای فرکانسی بر رفتار مصالح خاکی.
 13. رئیس مرکز بین الملل، اطلاع رسانی و روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، برنامه آموزشی توسعه ظرفیت منطقه ای مدیرت بلایا-ریزپهنه بندی لرزه ای با همکاری کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه(اسکاپ).
 14. استاد راهنما مقطع دکتری- پژوهشکده ساختمان و مسکن- مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ارزیابی رفتار دینامیکی مصالح خاکی با استفاده از دستگاه سه‌محوری بزرگ مقیاس.

سوابق کاری:

 1. انجام آزمایش‌های سد زنوز، وزارت نیرو
 2. اثر بزرگ اندازه ها بر مقاومت برشی خاک درشت دانه با نگرشی بر آبرفت تهران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 3. انجام آزمایش‌های استاتیکی و دینامیکی مصالح هسته و پوسته سد شهرچای، وزارت نیرو
 4. استفاده از آهک زنده و شکفته برای بهسازی خواص مقاومتی خاک با شاخص پلاستیسیته بالا، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 5. مطالعات زمین‌شناسی، زمین‌شناسی مهندسی شهر بم، بنیاد مسکن- کمیته بازسازی بم
 6. مطالعات لرزه‌خیزی، ژئوتکنیک و ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر بم، بنیاد مسکن- کمیته بازسازی بم
 7. انجام آزمایشات استاتیکی، سیکلی مقاومتی و دینامیکی روی مصالح پوسته سد با رویه بتنی سیاه بیشه بالادست (معدن ۱)، وزارت نیرو
 8. ارزیابی مدول برشی و میرایی مصالح شنی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 9. ریز پهنه بندی شهر شیراز-فاز ۱، وزارت مسکن و شهرسازی
 10. ریز پهنه بندی شهر شیراز-فاز ۲، وزارت مسکن و شهرسازی
 11. بررسی اثر محتوای فرکانسی بر خواص خاک‌های درشت دانه، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 12. انجام آزمایشات استاتیکی و دینامیکی مصالح پوسته گتوند، وزارت نیرو
 13. انجام آزمایشات استاتیکی، سیکلی مقاومتی و دینامیکی روی مصالح پوسته سد با رویه بتنی سیاه‌بیشه بالادست (معدن ۲ و ۴)، وزارت نیرو
 14. رفتارمونوتونیک مصالح شنی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 15. ارزیابی استفاده از GAP-SENSOR در اندازه‌گیری مدول برشی حداکثر در خاک‌های شنی سنگریزه‌ای لایه‌بندی شده، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 16. ارزیابی رفتار دینامیکی مصالح با استفاده از دستگاه سه محوری قطر بزرگ، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 17. پهنه‌بندی لرزه‌ای بر اساس دقت متوسط تا زیاد برای منطقه به وسعت ۴۰ کیلومتر مربع، وزارت مسکن و شهرسازی
 18. تهیه راهنمای تحلیل پاسخ ساختگاه برای ریز پهنه‌بندی لرزه‌ای در مناطق شهری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 19. ریز پهنه بندی شهرهای سمنان-سرخه، شاهرود-بسطام و مهدی شهر، اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران
 20. ارزیابی استفاده از GAP-SENSOR در اندازه گیری مدول برشی حداکثر درهای مخلوط ماسه و تایر چیپس، بنیاد ملی نخبگان
 21. انجام آزمایش‌های استاتیکی روی مصالح رودخانه ای و سنگریزه‌ای سد عمارت، وزارت نیرو
 22. انجام آزمایش‌های خشک-اشباع مصالح پوسته گتوند
 23. بررسی رفتار مصالح سرباره ذوب آهن به عنوان بالاست و زیربالاست خطوط ریلی تحت شرایط بارگذاری دینامیکی و مونوتونیک، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 24. پهنه بندی لرزه ای شهر بستک
 25. بررسی رفتار سیکلی خاک های شنی با تراکم بسیار بالا، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 26. استفاده از سرباره فولاد جهت تثبیت در زیرسازی جاده، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 27. نظارت بر پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای شهرهای اراک و داودآباد، وزارت مسکن و شهرسازی

عضویت در مجامع علمی/ صنفی

 1. عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
 2. International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
 3. عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 4. عضو  انجمن ژئوتکنیک ایران

سوابق اجرایی

 1. همکاری به عنوان کارشناس ژئوتکنیک، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
 2. کارشناس ژئوتکنیک، شرکت سانو
 3. کارشناس ژئوتکنیک (نیمه وقت)، شرکت پژوهش عمران راهوار
 4. کارشناس و مسئول آزمایشگاه، بخش ژئوتکنیک مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 5. کارشناس ارشد و مسئول آزمایشگاه، بخش ژئوتکنیک و زیرساخت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 6. عضو هیات علمی، بخش ژئوتکنیک و زیرساخت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 7. سرپرست بخش ژئوتکنیک و زیرساخت، بخش ژئوتکنیک و زیرساخت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی