• تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، پلاک 188، واحد اول

کارشناسی ارشد عمران – مدیریت ساخت

سوابق تحصیلی و مدارک:
 1. کارشناسی: عمران عمران، دانشگاه آزاد اسلامی.
 2. کارشناسی ارشد: مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات اصفهان.
 3. پروانه کارشناسی رسمی دادگستری از کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان.
 4. پروانه پایه ۲ محاسبات، پایه یک نظارت، پایه یک اجرا از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان.
 5. پروانه ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی (کارشناسی عمومی).
سوابق کاری:
 1. مدیر پروژه و مدیر طرح، پروژه های شهرداری کاشان، شرکت ایمن تقاطع
 2. سرناظر پروژه های ابنیه، شهرداری کاشان، شرکت مهر ارازان شهر
 3. ناظر مقیم پروژه های ابنیه، شهرداری کاشان، شرکت مهر ارازان شهر
 4. ناظر مقیم، پروژه احداث خطوط آب و فاضلاب، شرکت طوس آب
 5. ناظر مقیم، پروژه ۲۸۸ واحدی LSF اتحادیه مسکن مهر کاشان، شرکت تدبیر ساحل پارس
 6. مسئول اجرا، پروژه های نیروگاه اتمی نطنز، شرکت آرین
 7. سرپرست کارگاه، پروژه نوسازی مدرسه راهنمایی ناجی آباد، نوسازی مدارس، شرکت بام پایدار اصفهان
 8. ناظر مقیم، پروژه مجتمع فجر کاشان منازل ۶۰ واحدی، سپاه پاسداران، سازمان مهندسی سپاه
 9. سرپرست کارگاه، پروژه ساختمان اداری ۵۰۰۰ متر مربعی دانشگاه، دانشگاه کاشان، شرکت بساره ساخت
 10. سرپرست کارگاه، پروژه ایران خودرو، شرکت فرا فولاد ساختمان
 11. ناظر مقیم، پروژه مجتمع مسکونی ۱۲۰ واحدی حصارک کرج، سپاه پاسداران، سازمان مهندسی طرح های عمرانی سپاه
 12. ناظر مقیم و معاونت فنی، بیش از ۳۰۰۰۰ متر مربع ساختمان، نیروی انتظامی، سازمان مهندسی ناجاناظر مقیم و معاونت فنی مجموعه پروژه های لرستان، نیروی انتظامی، سازمان مهندسی ناجا
 13. مهندس محاسب و ناظر، بیش از ۳۰۰۰۰ متر مربع ساختمان، بخش خصوصی، سازمان نظام مهندسی