• تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، پلاک 188، واحد اول

کارشناسی ارشد معماری

  سوابق تحصیلی و مدارک:

 1. کارشناسی: معماری، دانشگاه تهران.
 2. کارشناسی ارشد معماری

سوابق کاری:

 1. مسئول آزمایشگاه ژئوتکنیک، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
 2. مدیریت عامل، شرکت پایش خاک آروین
 3. سرپرست کارگاه مسکن مهر پردیس
 4. سرپرست کارگاه پروژه ۹۸ واحدی مسکن مهر پردیسان قم
 5. انجام آزمایش‌های دینامیکی سد زنوز، وزارت نیرو
 6. انجام آزمایش‌های دینامیکی سد سیاه بیشه، وزارت نیرو
 7. انجام آزمایش‌های دینامیکی سد گتوند ، وزارت نیرو
 8. انجام آزمایش‌های دینامیکی سد ستارخان ، وزارت نیرو
 9. انجام آزمایشات استاتیکی، سیکلی مقاومتی و دینامیکی روی مصالح پوسته سد با رویه بتنی، وزارت نیرو
 10. همکار پروژه ریز پهنه بندی شهرهای سمنان- سرخه، شاهرود- بسطام و مهدی شهر، اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران.