• تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، پلاک 188، واحد اول

دکتری تخصصی عمران – زلزله

 سوابق تحصیلی:

 1. کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی، رتبه اول، معدل: ۷۲/۱۸٫
 2. کارشناسی ارشد: دانشگاه اراک، رتبه اول، معدل: ۰۲/۱۹٫
 3. دکتری: پژوهشکده ساختمان و مسکن مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، معدل: ۶۱/۱۸٫

مقالات:

 1. Ghodrati, Ahmadreza, Hassan Abyak, and Abdorreza Sharifihosseini. “ATM cash management using genetic algorithm.”Management Science Letters ۷ (۲۰۱۳): ۲۰۰۷-۲۰۴۱٫
 2. Ghodrati, Ahmadreza, and Ata Aghaei Araei. “Artificial Neural Networks for Modeling Shear Modulus and Damping Behavior of Gravelly Materials.”International Journal of Geomechanics, (۲۰۱۶): ۰۴۰۱۶۰۶۰٫ DOI: 10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0000660
 3. Araei, Ata Aghaei, and Ahmadreza Ghodrati. “Predictive Models for Normalized Shear Modulus and Damping Ratio of Modeled Rockfill Materials.”, (۲۰۱۷). DOI: 10.13168/AGG.2016.0025
 4. Aghaei Araei, Ata, and Ahmadreza Ghodrati. “Loading Frequency Effect on Dynamic Properties of Mixed Sandy Soils.”, Scientia Iranica, Accepted Manuscript, (2017). Available at: http://www.scientiairanica.com/en/ManuscriptDetail?mid=3884

DOI: ۱۰٫۲۴۲۰۰/SCI.2017.4209

 1. Aghaei Araei, Ata, and Ahmadreza Ghodrati. “The Effect of Stress Induced Anisotropy on Shear Modulus and Damping Ratio of Mixed Sandy Soils.”, Indian Geotechnical Journal, Accepted Manuscript, (2017). DOI: 10.1007/s40098-017-0236-8
 2. Azarbakht, Alireza, and Ahmadreza Ghodrati. “The Dependence of Conditional Spectra on the Choice of Target Periods.”, Scientia Iranica, Accepted Manuscript, (2017). Available at: http://www.scientiairanica.com/en/ManuscriptDetail?mid=3896

پروژه های تحقیقاتی:

 1. ریزپهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای مهدیشهر، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تابستان ۱۳۹۴٫
 2. بررسی رفتار سیکلی خاک های شنی با تراکم بسیار بالا، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، تابستان ۱۳۹۵٫
 3. ارزیابی رفتار دینامیکی مصالح خاکی با استفاده از دستگاه سه محوری بزرگ مقیاس، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، پاییز ۱۳۹۵٫
 4. طیف طرح برای زلزله های میدان نزدیک با نگاهی بر اثر محتوای فرکانسی بر رفتار خاک، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، بهار ۱۳۹۶٫

سوابق کاری:

 1. نظارت مقیم، پروژه مسکن مهر پردیسان قم، شرکت اندیشه سازان محیط
 2. کارشناس بخش ابنیه و ساختمان، دفتر فنی مرکزی، شرکت راه و ساختمانی فراراه قم
 3. کارشناس کنترل پروژه، ۵۲ واحدی مسکن مهر پردیسان قم، شرکت ساختمانی فراپی سازه قم
 4. کارشناس مقاوم سازی، شرکت پردیس روز
 5. کارشناس سازه، مشاور سازه پردازی
 6. مسئول واحد سازه، پروژه NGL خارک با شرکت ایریتک، شرکت مشاور سازه پردازی
 7. مسئول واحد سازه، پروژه Fuel oil بندر عباس ، شرکت مشاور سازه پردازی
 8. مطالعات آسیب پذیری چندین ساختمان مسکونی در راه آهن زرند، مؤسسه مشاور ساحل، قرارگاه خاتم الانبیا
 9. پل خرپایی با دهانه ۳۰ متر در فاز ۲ مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه، شرکت مشاور سازه پردازی
 10. کنترل طراحی پل پیش تنیده L1-L2 با دهانه ۲۴ متر، شرکت مشاور سازه پردازی
 11. طراحی pipe bridge و تهیه MTO و BOQ آن برای انتقال خوراک به پتروشیمی مهردر فاز ۲ مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه پارس، شرکت مشاور سازه پردازی
 12. طراحی ۱۰ ماژول پایپرک فولادی عبور لوله های فاز ۱ به فاز ۲ مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه و تهیه MTO و BOQ آن، شرکت مشاور سازه پردازی
 13. طراحی و محاسبات انواع پروژه های اسکلت بتنی، اسکلت فلزی، سازه های صنعتی