• تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، پلاک 188، واحد اول

کاربرد میلگرد کامپوزیتی در سازه های دریایی

میلگردهای کامپوزیتی بزرگترین سهم بازار مصرف مواد مرکب (کامپوزیت) در اختیار صنعت ساختمان است. در این میان آرماتورهای کامپوزیتی به میزان وسیعی در ساختمان سازی به ویژه احداث بناهای ساحلی و یا …
ادامه مطلب

کاربرد کامپوزیت در سازه های دریایی

کامپوزیت ها یا مواد ترکیبی و مختلط اخیرا کاربرد فراوانی پیدا کرده اند به طوری که میزان مصرف این مواد در جامعه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی محسوب می شود.
ادامه مطلب