در پدیده خرابی پیش رونده به دلیل تفاوت در ماهیت بارگذاری نسبت به بارهای سیکلی لرزه­ای انتظار می‌رود اتصالات در خرابی پیش­رونده رفتار متفاوتی داشته باشند. تحقیقات پیشین در زمینه تاثیر اتصالات در آتش ­سوزی و شکل گیری خرابی پیش­رونده اهمیت اتصالات را این­گونه بیان نموده­اند. در صورت فعال شدن رفتار زنجیرگونه در تیرها نیروی محوری زیادی در تیرها به وجود می ­آید
ادامه مطلب