• تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، پلاک 188، واحد اول

پروژه های انجام شده شرکت

پروژه طراحی سازه TRANSFER TOWERS

موضوع پروژه: انجام طراحی سازه و فونداسیون  سازه نگه دارنده کانوایر احیا مستقیم اردکان شرح خدمات: برآورد اولیه میزان بارهای وارده از فونداسیون به خاک مدارک و نقشه­ های طراحی پایه و …

ادامه مطلب

پروژه طراحی سازه سالن نورد میلگرد بردسیر

موضوع پروژه: انجام طراحی سازه و فونداسیون  سازه سالن نورد میلگرد بردسیر شرح خدمات: برآورد اولیه میزان بارهای وارده از فونداسیون به خاک مدارک و نقشه­ های طراحی پایه و تفصیلی محاسبات …

ادامه مطلب

پروژه طراحی سازه کانوایر و پایه‌های نگه دارنده

موضوع پروژه: انجام طراحی سازه و فونداسیون  سازه نگه دارنده کانوایر احیا مستقیم اردکان شرح خدمات: برآورد اولیه میزان بارهای وارده از فونداسیون به خاک مدارک و نقشه­ های طراحی پایه و …

ادامه مطلب

پروژه طراحی سازه کارخانه POLY ALUMINIUM CHLORIDE

موضوع پروژه: انجام طراحی سازه و فونداسیون  سازه کارخانه پلی کلراید آلومنیوم آبادان شرح خدمات: برآورد اولیه میزان بارهای وارده از فونداسیون به خاک مدارک و نقشه­ های طراحی پایه و تفصیلی …

ادامه مطلب

پروژه طراحی سازه فولادسازی گلگهر (۳ میلیون تن)

موضوع پروژه: انجام طراحی سازه و فونداسیون  سازه   Steel making  گلگهر شرح خدمات: برآورد اولیه میزان بارهای وارده از فونداسیون به خاک مدارک و نقشه­ های طراحی پایه و تفصیلی محاسبات بارگذاری …

ادامه مطلب

پروژه طراحی سازه EAF PLATFORM

موضوع پروژه: انجام طراحی سازه و فونداسیون  سازه EAF Platform  فولادسازی سیرجان شرح خدمات: برآورد اولیه میزان بارهای وارده از فونداسیون به خاک مدارک و نقشه­ های طراحی پایه و تفصیلی محاسبات …

ادامه مطلب

پروژه طراحی سازه LF PLATFORM

موضوع پروژه: انجام طراحی سازه و فونداسیون  سازه Lf Platform  فولادسازی سیرجان شرح خدمات: برآورد اولیه میزان بارهای وارده از فونداسیون به خاک مدارک و نقشه­ های طراحی پایه و تفصیلی محاسبات …

ادامه مطلب

پروژه طراحی سازه CLARIFIER

موضوع پروژه: انجام طراحی سازه و فونداسیون  سازه Clarifier  کارخانه احیا مستقیم اردکان شرح خدمات: برآورد اولیه میزان بارهای وارده از فونداسیون به خاک مدارک و نقشه­ های طراحی پایه و تفصیلی …

ادامه مطلب

پروژه طراحی سازه SCREENING STATION

موضوع پروژه: انجام طراحی سازه و فونداسیون  سازه screening station گندله سازی خراسان شرح خدمات: برآورد اولیه میزان بارهای وارده از فونداسیون به خاک مدارک و نقشه­ های طراحی پایه و تفصیلی …

ادامه مطلب

پروژه طراحی سازه LADLE RELINING STATION

موضوع پروژه: انجام طراحی سازه و فونداسیون  سازه LADLE RELINING STATION  فولاد سازی سیرجان شرح خدمات: برآورد اولیه میزان بارهای وارده از فونداسیون به خاک مدارک و نقشه­ های طراحی پایه و …

ادامه مطلب

طراحی سازه MIXING AREA

موضوع پروژه: انجام طراحی سازه و فونداسیون  سازه Mixing Area گندله سازی خراسان شرح خدمات: برآورد اولیه میزان بارهای وارده از فونداسیون به خاک مدارک و نقشه­ های طراحی پایه و تفصیلی …

ادامه مطلب

طراحی پل کابلی عابر پیاده

موضوع پروژه: انجام طراحی سازه و فونداسیون  پل کابلی عابر پیاده گیشا شرح خدمات: برآورد اولیه میزان بارهای وارده از فونداسیون به خاک مدارک و نقشه­ های طراحی پایه و تفصیلی محاسبات …

ادامه مطلب

پروژه طراحی سازه Steel Oxide Fines Bin

  موضوع پروژه: انجام طراحی سازه و فونداسیون  سازه Steel Oxide Fines Bin گندله سازی خراسان شرح خدمات: برآورد اولیه میزان بارهای وارده از فونداسیون به خاک مدارک و نقشه­ های طراحی …

ادامه مطلب

پروژه طراحی سازه BENTONITE BIN

طراحی پدستال و فونداسیون سازه Bentonite Bin شامل نقشه مهندسی، دفترچه محاسبات و فایل محاسباتی

ادامه مطلب

پروژه طراحی سازه سیلو GROUND ORE BIN

طراحی سازه و فونداسیون سازه سیلو ground ore bin شامل نقشه مهندسی، دفترچه محاسبات و فایل محاسباتی

ادامه مطلب

پروژه طراحی پدستال سازه ارتعاشی خردایش BALL MILL

طراحی پدستال و فونداسیون های سازه خردایش شامل نقشه مهندسی، دفترچه محاسبات و فایل محاسباتی

ادامه مطلب

سازه و فونداسیون ساختمان CYCLONE

انجام طراحی سازه و فونداسیون ساختمان cyclone

ادامه مطلب

پروژه طراحی سالن ذوب بردسیر

انجام طراحی مرحله اول و دوم معماری، سیویل و سازه کلیه سازه­ ها و فونداسیون­ های مربوط به سالن اصلی کارخانه فولادسازی بردسیر

ادامه مطلب

سیستم ذخیر مواد EAF و LF

انجام طراحی مرحله اول و دوم معماری، سیویل و سازه کلیه سازه­ ها و فونداسیون­ های مربوط به سالن اصلی کارخانه فولادسازی بردسیر

ادامه مطلب

ساختمان های EAF و LF

ساختمان های EAF و LF (طراحی و ترسیم نقشه های معماری و سازه ساختمان های کوره سالن ذوب EAF و LF )

ادامه مطلب

طراحی مجموعه سازه ها و فونداسیون ماشین ریخته گری مدام

طراحی مجموعه سازه ها و فونداسیون ماشین ریخته گری مدام CCM

ادامه مطلب

معماری فاز۱و۲ سالن اصلی ذوب

تهیه نقشه های معماری فاز ۱ و فاز۲ سالن اصلی ذوب و کلیه سازه های و ساختمان های سالن ذوب

ادامه مطلب

طراحی فونداسیون ها و سازه های خدماتی سالن ذوب

طراحی فونداسیون ها و سازه های خدماتی زیر سالن اصلی ذوب

ادامه مطلب

طراحی سازه خردایش (Grinding)

طراحی فونداسیون و سازه ساختمان خردایش (Grinding)

ادامه مطلب

طراحی سازه کوره ( Indurating)

طراحی فونداسیون و سازه ساختمان کوره (Indurating)

ادامه مطلب

طراحی سازه و فونداسیون (Thickener)

طراحی سازه و فونداسیون تغلیظ کننده آب (Thickener)

ادامه مطلب
شما می توانید با استفاده از لینک مقابل، رزومه شرکت خاوران سازه البرز را دانلود نمایید.
دانلود رزومه شرکت