• تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، پلاک 188، واحد اول

طراحی سازه و فونداسیون (Thickener)

موضوع پروژه:

ارائه خدمات مهندسی پایه و تفصیلی مربوط به سیویل، سازه و معماری پروژه گندله سازی خراسان (بخش صنعتی) به ظرفیت ۲/۵ میلیون تن

شرح خدمات:

  • طراحی و محاسبات مهندسی پایه (فاز اول) سیویل، سازه و معماری گندله سازی
  • طراحی و محاسبات مهندسی تفضیلی (فاز دوم) سیویل، سازه و معماری گندله سازی خراسان با لحاظ نمودن کلیه استانداردهای داخلی و بین المللی جهت محاسبات طراحی
  • تهیه دفترچه محاسبات و جداول مواد مصرفی
  • متدولوژی و ظوابط طراحی سیستم جمع آوری آب های سطحی و هندسه راه ها
  • متدولوژی و طراحی روسازی سایت
  • ارائه گزارش سطح بندی و هندسه راه ها، جمع آوری آب های سطحی، روسازی سایت، شیب بندی و ترازیابی سایت
  • بررسی و مطالعه در مورد مصالح ساختمان و روش های ساخت

پکیج طراحی:

طراحی سازه و فونداسیون تغلیظ کننده آب (Thickener)