• تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، پلاک 188، واحد اول

پروژه طراحی سازه فولادسازی گلگهر (۳ میلیون تن)

موضوع پروژه:

انجام طراحی سازه و فونداسیون  سازه   Steel making  گلگهر

شرح خدمات:

  • برآورد اولیه میزان بارهای وارده از فونداسیون به خاک
  • مدارک و نقشه­ های طراحی پایه و تفصیلی
  • محاسبات بارگذاری
  • تهیه مدارک محاسباتی و نقشه ­های طراحی پایه و تفصیلی فونداسیون­ ها
  • تهیه مدارک محاسباتی و نقشه­ های طراحی پایه و تفصیلی سازه

پکیج طراحی:

طراحی سازه و فونداسیون سازه سالن ذوب گل گهر شامل نقشه مهندسی، دفترچه محاسبات و فایل محاسباتی