• تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، پلاک 188، واحد اول

پروژه طراحی پدستال سازه ارتعاشی خردایش BALL MILL

موضوع پروژه:

انجام طراحی سازه پدستال سازه ارتعاشی گندله سازی خراسان بر اساس بیسک شرکت NHI

شرح خدمات:

  • برآورد اولیه میزان بارهای وارده از فونداسیون به خاک
  • مدارک و نقشه­ های طراحی پایه و تفصیلی
  • محاسبات بارگذاری
  • تهیه مدارک محاسباتی و نقشه ­های طراحی پایه و تفصیلی فونداسیون­ ها
  • تهیه مدارک محاسباتی و نقشه­ های طراحی پایه و تفصیلی پدستال ها

پکیج طراحی:

طراحی پدستال و فونداسیون های سازه خردایش شامل نقشه مهندسی، دفترچه محاسبات و فایل محاسباتی