• تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، پلاک 188، واحد اول

پروژه طراحی سازه سیلو GROUND ORE BIN

موضوع پروژه:

انجام طراحی سازه و فونداسیون  سیلو ground ore bin فولاد سازی خراسان

شرح خدمات:

  • برآورد اولیه میزان بارهای وارده از فونداسیون به خاک
  • مدارک و نقشه­ های طراحی پایه و تفصیلی
  • محاسبات بارگذاری
  • تهیه مدارک محاسباتی و نقشه ­های طراحی پایه و تفصیلی فونداسیون­ ها
  • تهیه مدارک محاسباتی و نقشه­ های طراحی پایه و تفصیلی سازه

پکیج طراحی:

طراحی سازه و فونداسیون سازه سیلو ground ore bin شامل نقشه مهندسی، دفترچه محاسبات و فایل محاسباتی