• تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، پلاک 188، واحد اول

سازه و فونداسیون ساختمان CYCLONE

موضوع پروژه:

انجام طراحی سازه و فونداسیون ساختمان cyclone

شرح خدمات:

  • برآورد اولیه میزان بارهای وارده از فونداسیون به خاک
  • مدارک و نقشه­ های طراحی پایه و تفصیلی
  • محاسبات بارگذاری
  • تهیه مدارک محاسباتی و نقشه ­های طراحی پایه و تفصیلی فونداسیون­ ها
  • تهیه مدارک محاسباتی و نقشه­ های طراحی پایه و تفصیلی سازه

پکیج طراحی:

طراحی فونداسیون و سازه ساختمان cyclone شامل نقشه مهندسی، دفترچه محاسبات و فایل محاسباتی