• تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، پلاک 188، واحد اول

پروژه طراحی سازه BENTONITE BIN

موضوع پروژه:

انجام طراحی سازه و فونداسیون  Bentonite Bin گندله سازی خراسان

شرح خدمات:

  • برآورد اولیه میزان بارهای وارده از فونداسیون به خاک
  • مدارک و نقشه­ های طراحی پایه و تفصیلی
  • محاسبات بارگذاری
  • تهیه مدارک محاسباتی و نقشه ­های طراحی پایه و تفصیلی فونداسیون­ ها
  • تهیه مدارک محاسباتی و نقشه­ های طراحی پایه و تفصیلی سازه

پکیج طراحی:

طراحی پدستال و فونداسیون سازه Bentonite Bin شامل نقشه مهندسی، دفترچه محاسبات و فایل محاسباتی