مقاوم سازی سازه ها در صنایع نفت و گاز با استفاده از کامپوزیت ها

. در آسیا کشورهایی مثل ژاپن با مصرف سرانه ۴.۵ کیلوگرم مواد کامپوزیتی از استاندارد جهانی آن هم فراتر رفته اند (۳.۵ کیلو گرم) در ایران اما میزان مصرف ۳,۰ کیلوگرم است که یک دهم استاندارد جهانی است. ما در این زمینه حتی از بعضی همسایه ها مثل ترکیه هم عقب تر هستیم (مصرف سرانه در ترکیه ۱.۵ کیلوگرم(.

استفاده از سازه های کامپوزیتی باعث صرفه جویی تا %۶۰ در زمینه صنایع نفت می شود. از ساخت سکوهای نفتی تا خطوط انتقال و به خصوص در مکان هایی که میزان خورندگی زیاد است. به عنوان مثال در محیط های دریایی استفاده از کامپوزیت ها بسیار مقرون به صرفه و مناسب است.

از کاربرد های جالب کامپوزیت ها استفاده از آنها در استحکام بخشیدن به لوله های گاز و نفت است. افرادی که در زمینه نفت و گاز فعالیت دارند به خوبی می دانند که رفع خوردگی در این گونه لوله ها به روش معمول چه مقدار هزینه و وقت را از کف متخصصین می رباید. با این روش می توان بدون از مدار خارج کردن خطوط لوله، همان خطوط فرسوده و خورده شده را با لایه ای از کامپوزیت بطور کامل تقویت کرد.

متاسفانه مدیران و تصمیم گیرندگان از کاربرد های این تکنولوژی اطلاع درستی ندارند و هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه کشور به دلیل زیان های ناشی از خوردگی تضییع می گردد، که می توان با کمی تدبیر آن را مرتفع نمود .