فرایند و ماشین آلات تولید ام دی اف (MDF):

ماده اصلی و اولیه تولید ام دی اف چوب خشک بوده که توسط ریفانیر با فشار اتمسفر و فشار آب فراوری می شوند. سپس خرده چوب های تهیه شده با ابعاد ثابت بوسیله خردکن ها وارد قسمت پخت می شوند. خروجی این مرحله تولید الیاف و نفوذ بخار آب به داخل این الیاف می باشد. عموما در این مرحله از خردکن های دیسکی یا تیغه های خردکن به صورت عمودی همراه چرخش استفاده می شود. پس از این مرحله و به منظور جداکردن ناخالص ها و ذرات مزاحم مثل شن و ماسه، وارد سیستم بخار زنی می شود.

در ادامه به منظور افزایش همگنی خرده چوب ها از سیستم الک ارتعاشی عبور داده شده و از نظر اندازه طبقه بندی می گردند. پس از اندازه بندی، خرده چوب ها داخل سیلوهای فلزی و بتنی منتقل و ذخیره سازی می گردند. سیستم ذخیره سازی سیلوها از نوع مکانیکی می باشد. در این قسمت با بهره گیری از فناوری آسیاب های دیسکی با فشار ناشی از بخار آب و به صورت اشباع، مرحله تولید الیاف از خرده چوب ها انجام می گیرد. از ماشین آلات درگیر در این مرحله می توان به ماشین آلات بخارزنی، آسیاب، ماشین آلات تغذیه و ماشین آلات تخلیله اشاره کرد. خروج الیاف تولیدی بوسیله شیرهای تخلیه و ورود به قسمت سیلیکون پایان بخش این مرحله خواهد بود. جهت افزایش کیفیت الیاف ها و صرفه جویی انرژی، چسب نیز به آن ها اضافه می گردد. پارافین زنی، خشک کردن الیاف، فرمینگ و پرس ها و سمباده زنی از مراحل تکمیلی فرایند تولید ام دی اف (MDF) بشمار می آید. 

طراحی سازه ای و معماری یک کارخانه تولید ام دی اف نیاز به شناخت و آشنایی با مراحل فراروی و بعبارتی پروسس تولید این محصولات دارد. در واقع اختصاص فضاها بطرز صحیح و بهینه بدون آشنایی با ماشین آلات و تجهیزات خط تولید از آغاز تا پایان امکان پذیر نبوده و بهره برداری را با مشکلات اساسی همراه خواهد کرد.