• تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، پلاک 188، واحد اول

تحلیل خطر لرزه ای

تحلیل خطر تعینی

زمین­لرزه ­ها یکی از مهم­ترین مخاطرات طبیعی می­ باشند که تأثیرات زیادی بر فعالیت انسان­ ها در پهنه ­های جغرافیایی دارند. برای مدیریت خطر زلزله، شناخت پهنه­ های آسیب­ پذیر، یکی از مهم­ترین اقدامات می­باشد. در مطالعات صورت گرفته در ایران، به­ خصوص در سطح منطقه ­ای، تحلیل­ های صورت گرفته، بیشتر متمرکز بر خطر لرزه­ ای بوده و تحلیل ریسک لرزه­ ای کمتر مورد توجه می باشد. در تحلیل ریسک لرزه­ ای هدف اصلی، شناخت میزان اثر­گذاری خطر زمین ­لرزه بر انسان و فعالیت ­های انسانی است.

در مناطق بسیاری از جهان خطر زلزله برای فعالیت های بشر عاملی کافی جهت توجه دقیق در طراحی سازه ها و تاسیسات می باشد. تحلیل خطر زمین لرزه به تخمین کمی خطرات لرزش زمین در یک محل خاص مربوط می شود. خطرات لرزه ای در شرایطی که زلزله مشخصی مدنظر باشد، بصورت تعیینی و در شرایطی که اندازه، زمان و مکان زلزله قطعی نباشد به صورت احتمالی بررسی می شود. در روش تعیینی میزان بزرگی تولید شده و فاصله گسیختگی از سایت بطور دقیق و قطعی مشخص می باشد و خطرات ناشی از یک زلزله مشخص مورد بررسی قرار میگیرد ولی در روش احتمالی ما حدود را در نظر میگیریم. در تحلیل ریسک عوامل مختلف از جمله فاصله از چشمه وقوع زلزله، بزرگی زلزله، نوع خاک و … ترکیب شده و در نهایت یک پارامتر طراحی را ارائه می دهد.

موارد کاربرد:

  • نیروگاه های برق
  • نیروگاه های هسته ای
  • مخازن روزمینی
  • تاسیسات
  • شریان های حیاتی (لوله های گاز و نفت)
  • سازه های خاص

تحلیل خطر احتمالاتی

تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای، فرآیندی سیستماتیک برای ارزیابی ایمنی یک ساختگاه (به عنوان مثال نیروگاه های هسته ای) در اثر وقوع زلزله است. در این فرآیند، خطر وقوع زلزله با شکنندگی اجزا و سیستم نیروگاهی تلفیق می شوند تا بتوان دیدی جامع از ایمنی ساختگاه مورد نظر در هنگام وقوع زلزله به دست آورد (در مورد نیروگاه، به وسیله این تحلیل، فرکانس ذوب احتمالی قلب راکتور و نشت مواد رادیواکتیو بر اثر وقوع زلزله به دست می آید). تکنیک های به کار رفته در این تحلیل از جمله شکنندگی و تحلیل خطر زمین لرزه در تحلیل ایمنی تاسیسات غیر هسته ای نیز کاربرد گسترده ای دارند. با افزایش گرایش به ساخت نیروگاه های هسته ای و سازه های خاص در کشورمان و کاربرد تحلیل احتمالاتی ریسک لرزه ای در آنها، شرکت خاوران سازه البرز با بهره گیری از تکنیک های موجود و با توجه به شرایط و امکانات موجود در کشور، جدیدترین و کارآمدترین روش ها را برای انجام این تحلیل انتخاب می کند.

این شرکت با بهره گیری از دانش مهندسین و اساتید برتر دانشگاهی مفتخر است تا آمادگی خود را در زمینه تحلیل خطر لرزه ای اعلام دارد. بخشی از خدمات این مجموعه به شرح زیر می باشد:

تحلیل خطر تعیینی

تحلیل خطر احتمالاتی