• تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، پلاک 188، واحد اول

طراحی سازه در برابر انفجار

طراحی ساختمان ها در برابر انفجار

نیاز برای حفاظت ساختمان ها و دیگر سازه ها در برابر انفجار موضوع چندان جدیدی نیست. کاربرد سلاح های انفجاری مخرب بوسیله نظامیان لزوم استفاده از تدابیر تقویتی و بازدارنده را در اعصار گذشته اجتناب ناپذیر می نمود. صنعتی شدن جوامع در بیش از یک قرن پیش ساخت، دخیره سازی، دسترسی مواد انفجاری و حتی استفاده از این مواد در ساخت و ساز را افزایش داد. جهت برآوردن نیازهای مرتبط با اهداف نظامی و صنعتی مذکور، گروه نسبتا کوچکی از طراحان در صدد برآمدند تا راه هایی را جهت بهبود مقاومت سازه ها در برابر انفجار ارائه نمایند.

 تلاش های اولیه در زمینه طراحی مقاوم در برابر انفجار مبتنی بر قضاوت مهندسی، آزمایش، و سعی و خطا به منظور دستیابی به بهترین روش بود. با پیشرفت تکنولوژی، طراحان قادر شدند اثرات انفجار و واکنش های مقاومتی در برابر آن را پیش بینی نمایند و این ملاحظات را در طراحی های خود به کار گیرند. اخیرا و در چند دهه گذشته شیمیدان ها، فیزیکدان ها، مشاوران انفجار، و مهندسان سازه به وسیله تکنولوژی ها و ابزارهای محاسباتی توانمند شده اند که می تواند دقت آنالیزهای آنها و کارآمدی طراحی های آن ها را ارتقاء دهد.

 در همین زمان، نیاز به حفاظت در برابر انفجار افزایش یافت. تعداد کمی از طراحان در زمینه صنعت و دانش طراحی سازه هایی که در مقابل نیروهای انفجار مقاومت می کنند، به مهارت دست یافتند. مشاورانی که قبلا این ریسک ها را برآورد نمی کردند، حالا باید برنامه های کاهش ریسک در این زمینه پیشنهاد می دادند، سیستم های امنیتی ارائه می نمودند، تهدیدهای مبتنی بر طراحی را ارزیابی می کردند، فشارها و ضربه های ناشی از انفجار را محاسبه می کردند، و طرح های سازه ای مقرون به صرفه ارائه می نمودند. اکثر مشاوران در پاسخگویی به این نیازها ناتوان هستند.

 

این شرکت با بهره گیری از دانش مهندسین و اساتید برتر دانشگاهی مفتخر است تا آمادگی خود را در زمینه طراحی سازه ها در برابر انفجار اعلام دارد. بخشی از خدمات این مجموعه به شرح زیر می باشد:

کنترل سازه ها در برابر انفجار

طراحی اتاق ضد انفجار برای تجهیزات

طراحی مخازن زیر زمینی در برابر انفجار

طراحی اتاق کنترل ضد انفجار