• تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، پلاک 188، واحد اول

مشاوره و کنترل مدارک مهندسی

مشاوره و کنترل مدارک مهندسی

در پروژه های صنعتی به دلیل حجم بالای مدارک و نقشه ها نیاز به بررسی مدارک مهندسی و ارائه نقطه نظرات جهت رعایت الزامات طراحی و برآورده شدن موارد پروسسی پروژه می باشد.حجم کار بخش مهندسی در پروژه‌ها در تمام بخش‌ها از MC و GC گرفته تا شرکت مهندس مشاور، استفاده از ابزارهای تخصصی مدیریت مدارک مهندسی را به نیازی استراتژیک تبدیل نموده است.

 

 • خدمات طراحی مدارک و نقشه ها درخصوص اجرای واحد پست اصلی برق، واحد اکسیژن، جرثقیلهای سقفی و واحد آبرسانی-در این بخش مدارک و نقشه‌ هایی که بایستی تولید گردند، ذکر شده است.این مدارک توسط سازندگان اصلی و یا به کمک ایشان تولید خواهد شد.
 • خدمات طراحی و تولید مدارک و نقشه‌ها درخصوص احداث واحد ذوب و ریخته‌گری.
 • در این بخش مدارک و نقشه‌هایی که باید تولید گردند، ذکر شده است، این مدارک توسط فروشنده واحد فولادسازی و یا با همکاری ایشان تولید خواهند شد.
 • خدمات بررسی و تأیید مدارک و نقشه‌ها درخصوص واحد فولادسازی که توسط سازندگان تجهیزات تولید گردیده اند.
 • خدمات بررسی و تأیید مدارک و نقشه ها درخصوص کارخانه اکسیژن و طراحی خطوط اتصالی آن.
 • طراحی و تهیه مدارک و نقشه‌ها درخصوص احداث پست برق اصلی.
 • انجام نظارت عالی در قالب دفتر فنی و مهندسی سایت
 • خدمات برنامه ریزی و کنترل پیشرفت کار پروژه
 • دفتر فنی کارگاه (نظارت کارگاهی بر اجرای پروژه توسط پیمانکاران جزء و راهبری آنها)
 • همکاری در راه اندازی و تست عملکرد پروژه
 • بازرسی فنی (Inspection)
 • خدمات مهندسی عمومی
 • خدمات مهندسی کنترل و تضمین کیفیت
 • خدمات طراحی و مهندسی سیستم های سوخت رسانی