طراحی پد هلی کوپتر

هلی پد اصطلاحی است که برای محل استقرار و نشست و برخاست بالگرد روی ساختمان های بلندمرتبه به کار برده می شود.

اگر ارتفاع ساختمانی بیش از  ۴۵ متر باشد، طراحی و ساخت هلی­ پد اجباری خواهد بود. اما ساختمان های دیگر نیز می توانند داوطلب استقرار هلی پد باشند.

ضوابط مورد نیاز برای چنین ساختمان هایی عمدتا شامل دو بخش است: بخش اول دستورالعمل شماره ۴۳۱۴ سازمان هواپیمایی کشور بوده  و بخش دوم ضوابط شهرسازی (ابعاد و اندازه پلان قرارگیری بالگرد) و ضوابط بارگذاری و محاسباتی است که به بخشی از آن اشاره می­ شود.

۱ – حداقل وزن بالگرد (برای شهر تهران) معادل ۹۰ کیلو نیوتن در نظر گرفته می شود.

۲ – محل استقرار بالگرد دایره ای به قطر حداقل ۱۸ متر بوده که علاوه بر آن می بایست حداقل نواری به عرض ۱٫۵ متر به عنوان حفاظ ایمنی در اطراف آن در نظر گرفته شود.

توجه: در صورت وجود خرپشته در اطراف هلی­ پد، بایستی با شیب ۱:۲ از ۲ متری لبه هلی­ پد فاصله داشته باشیم.

۳ – چند ضابطه بارگذاری نیز علاوه بر مبحث ۶ مقررات ملی ساختمان می­بایست رعایت گردد:

برای بالگردهای با وزن بیش از ۱۴ کیلو نیوتن، بار زنده گسترده یکنواخت ۳ کیلو نیوتن بر متر مربع به تنهایی اعمال و محاسبات سازه کنترل شود.

در سازه های بتنی (طراحی به روش حدی نهایی) ضریب بار بالگرد در ترکیب اول برابر ۱٫۶۶ منظور شود.

در سازه‌ های فولادی (طراحی به روش حدی مقاومت) ضریب بار بالگرد در ترکیب دوم ۱٫۶۶ منظور شود.

خدمات این مشاور در خصوص طراحی سازه هلی پد به شرح ذیل است

اجرای هلی پد

اخذ تاییدیه سازمان هواپیمایی کشوری

تاییدیه استحکام بنا

ارائه مشخصات فنی و دفترچه محاسبات

مشاوره اخذ پایان کار شهرداری

اخذ پایان کار هلی پد

دفترچه محاسبات

ارائه خدمات مشاوره ، طراحی و نظارت بر ساخت هلی پد های اضطراری ، تجاری و بیمارستانی شامل خدمات زیر :

جمع آوری و تکمیل مدارک و فرمهای مورد نیاز طراحی

‏بررسی مستندات سازه (تحمل بار استاتیکی و دینامیکی) طبق محاسبات مهندس ‏سازه کارفرما و ارائه کامنت های اصلاحی و بررسی طرحهای اصلاحی

بررسی مشخصات فنی سطح پد ، نوع پوشش و شیب سطح در محل مذکور متناسب با بالگرد طرح و طراحی اولیه پد

بررسی سطوح بیخطری پرواز و عدم وجود مستحدثات ‏

بررسی مسیرهای دسترسی به پد و خروج اضطراری

ارائه مشخصات تخلیه آب باران پد ‏

ارائه مشخصات حفاظ ایمنی (‏Safety net‏) و امنیتی پیرامونی‏

ارائه مشخصات سامانه اطفاء حریق

ارائه مشخصات سامانه روشنایی (چراغهای پیرامونی ، روشن کننده سطح هلی پدها ‏و چراغهای هشدار دهنده موانع) ‏

ارائه مشخصات سامانه اندازه گیری باد (آنالوگ) و تعیین محل نصب ‏

بررسی مشخصات و طرح سامانه صاعقه گیرهای پروژه و تعیین میزان مانع بودن ‏آنها

ارائه مشخصات رنگ آمیزی پدها