• تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، پلاک 188، واحد اول

ساختمان های صنعتی و پلنت های نفت،گاز و سایر ساختمان های بهره برداری صنعتی به دلیل وجود ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی همیشه در معرض خطر انفجار قرار دارند. این موضوع از دو منظر مقاوم سازی و طراحی سازه ها در برابر بارهای انفجاری اهمیت دارد. لذا این مجموعه در دو زمینه مقاوم سازی و طراحی ساختمان های موجود در مقابل بارهای انفجار خدمات ذیل را ارائه می دهد.