طراحی سازه های صنعتی و خاص (قسمت اول)

هنگامی که صحبت از طراحی و ساخت ساختمان‌های صنعتی می‌شود اولین چیزی که درنظر مهندسین ساختمان خطور می‌کند ساختمان با طرحی مشابه سوله می‌باشد که یکی از انواع ساختمان‌های صنعتی محسوب می‌شود.سوله ها را عموماً با ابعاد دهانه و ارتفاع تاج از یکدیگر تمییز می دهند. البته بعضی از سالن ‌های صنعتی و سوله ها نیز با توجه به کاربری در تمام و یا قسمتی از سالن به صورت طبقاتی طراحی و اجرا می گردند.

عموما صنایع کوچک و متوسط که فقط نیاز به پوشش و همچنین گاها جهت کاربری خدمات نیاز به جرثقیل دارند از سوله‌ها با مشخصات کلی استفاده می‌نمایند. طراحی سالن ها با جرثقیل‌ با بار معمولی (۵ الی ۲۰ تن) عموما بر اساس ضوابط آیین‌ نامه‌های ایران  نشریه ۳۲۵ و آیین نامه بارگذاری مبحث ششم قابل طرح می‌باشند و اطلاعات ارائه شده تقریبا در خصوص بارگذاری و طراحی سالن‌ها با جرثقیل کفایت لازم را دارد.

حال اگر بخواهیم در خصوص صنایع که کاربری‌های و خدمات ویژه‌ای دارند صحبت کنیم موضوع، اندکی تخصصی تر شده و نیاز به استفاده و کمک گرفتن از ضوابط بین‌المللی جهت طراحی می‌باشد.

سالن‌های صنعتی که مشابه سوله بوده و طرح کلی سقف به عنوان پوشش روی سالن و حفاظت از مجموعه سازه‌ها و تجهیزات زیر سالن می‌باشد اغلب به دلیل تمایز در بارگذاری و خدمت رسانی جرثقیل‌ها ( سالن‌های ذوب فولاد ) ارتقاع سقف عرض دهانه ها بسیار متمایز می‌باشند.

در سالن‌های صنعتی مشابه سالن ذوب که مجموعه از جرثقیل‌های جهت ارائه خدمات به صورت همزمان و در چند محور کار می‌کنند یکی از مهمترین موضوعات طراحی موضوع بارگذاری سازه و تهیه ترکیبات بارگذاری می‌باشند. در بارگذاری سالن‌های ذوب به صورت خاص آیین نامه AISC Report 13 در خصوص بارگذاری جرثقیل‌ها و ترکیبات بارگذاری سالن ذوب ضوابط ای را ارائه داده که حتما برای سالن‌های با خدمات رسانی مشابه و کاربری مشابه قابل استفاده می‌باشد. این مجموعه با سال‌ها تجربه و تخصص در زمینه طراحی ساختمان‌های صنعتی روش نوین در خصوص طرح سالن‌ها سنگین و سالن‌هایی که مجموعه جرثقیل‌ها به صورت همزمان خدمت رسانی می‌کنند استفاده می‌نمایند که در مجموع رعایت کلیه اصول طرح و به کارترکیبات بارگذاری‌های بهینه شدن طرح و کاهش وزن اسکلت فلزی سازه می‌گردد.