• تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، پلاک 188، واحد اول

تخصص در طراحی سازه های صنعتی و خاص

طراحی سازه های صنعتی و خاص به دلیل تفاوت های عمده با ساختمان های مسکونی به لحاظ ساختاری و ضوابط طراحی امری بسیار تخصصی و نیاز به سابقه و تسلط به استانداردهای خاص طراحی دارد. استفاده از متخصصین واحد شرایط و با تجربه در مراحل تهیه (مطالعات امکان سنجی)، مطالعه، طراحی و اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرح ها و ارتقای کیفیت طراحی و اجرا (عمر مفید) از اهمیت ویژه برخوردار است. به طور کلی، ساختمان های یک طبقه بادهانه های بزرگ و سقف شیبدار است که می توانند دارای جرثقیل های سقفی یا دروازه ای باشند را سازه های صنعتی گویند. این ساختمان ها چنانکه از نامشان بر می آید برای کاربری های صنعتی و تولیـدی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند، ولی چون ساختمان انبارها، آشیانه های هواپیما، سالن هـای ورزش و نظـایر آنهـا وضـع تقریبـاً مشابهی از نظر شکل و سیستم سازهای با ساختمانهای صنعتی دارند، می توان ساختمان های اخیر را نیـز در این گروه به حساب آورد. به بیانی دیگر، ساختمانهای صنعتی شامل تعدادی قاب های بزرگ یک طبقه است که اعضـای باربر اصلی آنها، عبارتند از تعدادی خرپاها و یا قابهای صلب موازی هم که روی آنها تیرهـای لاپـه در جهت طولی قرار می گیرند و پوشش نهایی روی تیرهای لاپه قرار می گیرد. شرکت خاوران سازه البرز با بهره گیری از متخصصین و کارشناسان با سابقه در زمینه طراحی انواع سازه های صنعتی و خاص (سیلو، مخازن، سازه نگهدارنده تاسیسات، پلت فرم های صنعتی، کانوایرها، خطوط انتقال مواد، سازه های نگه دارنده بین و مخازن، فونداسیون تجهیزات و انواع سالن های جرثقیل دار و …) آماده همکاری با صاحبان صنعت می باشد.