• تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، پلاک 188، واحد اول

ارتباط موثر و دائم با پیمانکار ساخت

ارتباط موثر و دائم با پیمانکار در پروژه های عمرانی در هدایت کار و انجام امور به نحو احسن از مهمترین عوامل موثر در موفقیت پروژه ها است. کارشناسان این شرکت با برقراری این ارتباط وظیفه دارند تا تطابق اجرای عملیات اجرایی را با نقشه ها و مدارک تهیه شده مورد کنترل قرار داده و در صورت ایجاد مغایرت اقدام به گزارش و پی گیری تا رفع مغایرت را بنماید. این امر در راستای بهبود کنترل کیفیت پروژه ها، رصد پیشرفت پروژه از بابت زمان و مبلغ و تهیه گزارشات متناسب برای ارائه به کارفرما نیز حاثز اهمیت خواهد بود. ساختمان های صنعتی به دلیل پیچیدگی های اجرایی و ساخت نیاز به مشاوره و همراهی مداوم طراح سازه با پیمانکار ساخت دارد؛ که این مجموعه مفتخر است که در تمام مراحل ساخت پاسخگوی کارفرما می باشد.