پروسس تولید کربنات کلسیم رسوبی

کربنات کلسیم رسوبی (PCC or Precipitated Calcium Carbonate) در حقیقت شکل کامل شده کربنات کلسیم میکرونیزه است زیرا (GCC) مورفولوژی بلورهای GCC در طول فرآیند بهبود می یابد. به همین دلیل علاقه مندی برای استفاده از آن برای افزایش کیفیت محصولات افزایش یافته است.

فرآیند تولید کربنات کلسیم رسوبی با کربناسیون مستقیم شیر آهک به ترتیب بصورت ذیل انجام می شود:

–  استخراج سنگ معدن با خلوص بالا،

– خردایش و سنگ شکنی تا ابعاد مورد نیاز،

– حذف بعضی از ناخالصیها از سنگ،

– کلسیناسیون در کوره تا دمای ۱۸۵۰ درجه فارنهایت،

– افزایش آب به آهک برای تولید شیر آهک،

– حذف ناخالصی ها از شیر آهک،

– مخلوط کردن شیرآهک با دی اکسید کربن،

– تشکیل کربنات کلسیم و ترسیب آن،

– حذف ناخالص یها از پالپ،

– در صورت نیاز افزایش درصد جامد در پالپ،

– در صورت نیاز برای تولید محصول خشک آبگیری، خشک کردن، آسیاب کردن و بسته بندی.

خط تولید کربنات کلسیم آسیاب شده یا میکرونیزه

کربنات کلسیم آسیاب شده یا میکرونیزه (Ground Calcium Carbonate/GCC) بصورت مستقیم از استخراج کانه های معدنی خالص تولید می شود. فرآیند تولید شامل شستشو، حذف مواد باطله با سنگجوری، خردایش و آسیاب، طبقه بندی ابعادی و خشک کردن می باشد. روش تولید این نوع کربنات کلسیم بسیار ساده تر و کم هزینه تر از کربنات کلسیم رسوبی است.