طراحی کارخانه قطعات خودرو

با توجه به این که صنعت خودرو در کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است و جز صنایع مطرح در خصوص افزایش سرمایه گذاری و بهینه سازی می باشد لازم است از جدیدترین و علمی ترین شیوه های مدیریت و مهندسی جهت ارتقا جایگاه آن بهره جست. به خصوص در نظر گرفتن ملاحظات سازه ای ویژه در طراحی و ساخت سازه های مربوطه در این صنعت از اهمیت وصف ناپذیری برخوردار است. این طراحی ها باید به گونه ای انجام پذیرد که ورودی های سیستم ها و نحوه استقرار اجزا فیزیکی منجر به کارایی مطلوب و انجام فرایند به بهترین شکل و نهایتا تولید بهترین و بهینه ترین خروجی ها گردد. همچنین طراحی معماری بهینه واحدهای سازه ای نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا آن جا که جانمایی ضعیف آن ها یکی از دلایل اصلی عدم کارایی در تولید خواهد بود.

در یک جانمایی مناسب بر حسب فرایند، مواد اولیه بایستی در خلال عملیات ساخت بین واحدهای مختلف انتقال داده شوند که در نتیجه هزینه های غیرضروری به شکل موجودی، جابجایی، تاخیر تولید و نظایر آن اتفاق خواهد افتاد. جانمایی مناسب تسهیلات و طراحی محل کار، مقدار محصولات و خدمات را افزایش می دهد. پاسخگویی به این پرسش که چه قطعاتی از محصول در داخل شرکت تولید شود و چه قطعاتی به صورت قرارداد فرعی از خارج تامین شود بایستی با توجه به کیفیت بالا، قیمت مناسب، تنوع محصول و تکنولوژی موجود صورت گیرد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در کشور ژاپن، خودروسازان پیشرو همانند تویوتا و نیسان اکثر قطعات را به صورت عقد قرارداد از خارج از شرکت تامین نموده و بدین ترتیب پایه همکاری بلند مدتی را با تامین کنندگان خود گذاشته اند و به صورت سرمایه گذاری در این شرکت ها، وام دادن به آن ها با در احتیار گذاشتن تجهیزات و ماشین آلات فنی، منتقل کردن مدیران و مهندسان به شرکت های تامین کننده این شرکتها را به خود وابسته کردند و نهایتا کیفیت قطعات را با کاهش هزینه ها بالا برده اند. هر چند که در اوایل قرن بیستم تکیه بیشتر خودروسازان آمریکایی به ساخت قطعات به جای خرید آن ها بوده اما تحقیقات نشان می دهد که موفقیت شرکت های ژاپن در کسب سهم زیادی از بازار خودرو باعث تغییر رویه در شرکت های امریکایی شده است.