• تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، پلاک 188، واحد اول

ارتباط موثر و دائم با پیمانکار ساخت

ارتباط موثر و دائم با پیمانکار در پروژه های عمرانی در هدايت كار و انجام امور به نحو احسن از مهمترین عوامل موثر در موفقیت پروژه ها است. کارشناسان این شرکت با برقراری این ارتباط وظیفه دارند تا تطابق اجراي عملیات اجرايي را با نقشه ها و مدارک تهیه شده مورد كنترل قرار داده و در صورت ايجاد مغايرت اقدام به گزارش و پي گیري تا رفع مغايرت را بنمايد. این امر در راستای بهبود كنترل كیفیت پروژه ها، رصد پیشرفت پروژه از بابت زمان و مبلغ و تهیه گزارشات متناسب براي ارائه به كارفرما نیز حاثز اهمیت خواهد بود. ساختمان های صنعتی به دلیل پیچیدگی های اجرایی و ساخت نیاز به مشاوره و همراهی مداوم طراح سازه با پیمانکار ساخت دارد؛ که این مجموعه مفتخر است که در تمام مراحل ساخت پاسخگوی کارفرما می باشد.